Klassindelning och anmälningsavgift

HERRAR/POJKAR
DAMER/FLICKOR
ANMÄLNINGSAVGIFT

Herrar

Herrjuniorer 18 (1998-99)

Pojkar 16 (2000)

Pojkar 15 (2001)

Pojkar 14 (2002)

Pojkar 13 (2003)

Pojkar 12 (2004)

Pojkar 11 (2005)

Pojkar 10 (2006)

Damer

Damjuniorer 18 (1998-99)

Flickor 16 (2000)

Flickor 15 (2001)

Flickor 14 (2002)

Flickor 13 (2003)

Flickor 12 (2004)

Flickor 11 (2005)

Flickor 10 (2006)

         3000 kr

         1850 kr

         1850 kr

         1850 kr

         1850 kr

         1850 kr

         1850 kr

         1400 kr

         1400 kr


Det är tillåtet att anmäla flera lag i samma klass men EN spelare får endast deltaga i ETT lag PER åldersklass. EN spelare kan dock spela i FLERA lag i OLIKA åldersklasser.

I varje åldersklass delas de deltagande lagen in i grupper om 4-6 lag där alla möter alla en gång. Minst två lag i varje grupp går vidare till slutspel, men antalet varierar beroende på hur många lag som deltar i klassen. Samtliga deltagande lag utlovas dock att spela minst fyra matcher var.

I Flickor 11, Flickor 10, Pojkar 11 och Pojkar 10 utlovas lagen minst fyra matcher och delas in i ett form av poolspel. I dessa klasser kommer inga resultat att rapporteras.

Beroende på antalet anmälda lag så förbehåller arrangören sig rätten att slå ihop klasser.

Anmälningsavgift

När ni har anmält er så kommer ni få en bekräftelse med mer ingående betalningsrutiner. Notera att er anmälan inte är komplett förrän anmälningsavgiften är oss tillhanda. Det är därför viktigt att ni betalar anmälningsavgiften så snart som möjligt efter att ni har anmält er för att säkra er plats. Anmälningsavgiften återfås endast om laget ej kan beredas plats i turneringen.