Dispenser

DISPENSREGLER

Dispensansökan görs till Göteborg Cup på "dina sidor" i cupsystemet i samband med anmälan av spelartruppen. Dispensansökan måste dock vara inskickad 5 dagar innan cupstart för att vi ska kunna behandla den. Du hittar spelarregistreringen och dispensansökan genom att logga in via "Redigera din anmälan" till höger på hemsidan.

1. Inga dispenser får ges om föreningen har lag i aktuell åldersklass.
2. Dispenser kan endast sökas för spelare födda 1999-01-01 och senare.
3. Dispens kan sökas en åldersklass under spelarens egen, det vill säga att spelaren får vara högst ett år äldre än avsedd åldersklass.
4. Endast en dispens per spelare.
5. En spelare med dispens får endast stå uppskriven på deltagarförteckningen för det lag som dispensen gäller för. Spelaren med dispens får således inte skrivas upp på mer än en deltagarförteckning.
6. Max sex (6) dispenser per lag.
7. Max fyra (4) spelare med dispens under match.
8. Dispensansökan ska vara inskickad senast 5 dagar innan Göteborg Cup startar för att vara säker på att den ska hinna behandlas.
9. Om synnerliga skäl föreligger av personlig beskaffenhet kan avsteg från punkt 1-3 göras.