Tävlingsreglemente

Göteborg Cup i innebandy är sanktionerad av Svenska Innebandyförbundet (SIBF) och därmed tillämpas och spelas Göteborg Cup efter SIBF:s regelbok. Alla föreningar är hjärtligt välkomna, det enda förbehållet är att man är registrerad hos sitt respektive nations Innebandyförbund. Göteborg Cup 2019 går av stapeln 30 maj-2 juni.

Föreningar får deltaga med kombinerade lag från två olika föreningar om föreningarna kan påvisa har deltagit i seriespel med denna kombination under säsongen 2018/2019. En spelare som deltar i ett kombinationslag i Göteborg Cup får inte deltaga i något annat lag under cupen.

Det är tillåtet att en förening anmäler flera lag i samma åldersklass men EN spelare får endast deltaga i ETT lag PER åldersklass. EN spelare kan dock spela i FLERA lag i OLIKA åldersklasser.

För Pojkar/Flickor 10 och Pojkar/Flickor 11 gäller poolspel med matchtid 1 x 22 minuter (rullande tid) där sista minuten spelas med effektiv tid. I de två yngsta klasserna används mindre målburar än de ordinarie, helt i enlighet med direktiv från Göteborgs Innebandyförbund.

Nedanstående regler gäller för senior-, junior- och ungdomsklasserna från Pojkar/Flickor 12 och uppåt. Reglerna nedan gäller alltså inte för de två yngsta åldersklasserna.

GRUPPSPEL
Göteborg Cup avgörs först genom gruppspel med 4-6 lag i varje grupp där minst två lag i varje grupp går vidare till slutspel men antalet varierar beroende på hur många lag som deltar i klassen. Samtliga deltagande lag utlovas dock att spela minst fyra matcher var under turneringen, om inte sen utdragning sker som påverkar. Speltiden i gruppspelet är 1 x 22 minuter (rullande tid) där vardera lag har rätt till varsin timeout (30 sekunder). Sista minuten spelas dock med effektiv tid.

Tabellplaceringarna i gruppspelet avgörs efter poäng, där seger ger tre poäng och oavgjord en poäng medan förlust ger noll poäng. Skulle två lag hamna på lika många poäng avgörs placeringen genom inbördes möte/möten där samtliga lag som har samma antal poäng ingår i beräkningen.

Beräkning sker sedan i tur och ordning av poäng, målskillnad och flest gjorda mål inom ovan lag. Skulle alla placeringar fortfarande inte kunna avgöras beräknas dessa lags totala målskillnad, det vill säga skillnaden mellan antalet gjorda och insläppta mål för alla matcher lagen spelat i gruppspelet. Går det ändå inte att skilja lagen från varandra placeras det lag först som gjort flest mål. Skulle lagen fortfarande vara lika placeras det lag först som har det minsta antalet utvisningsminuter. I sista fall avgörs placeringen genom lottning.

I Göteborg Cup 2019 går följande lag vidare till slutspel.

SLUTSPEL
Slutspelet i Göteborg Cup består av minst två lag från varje grupp i klassen, detta varierar beroende på antalet lag i klassen.
Samtliga slutspelsmatcher spelas enligt utslagsmetoden där vinnande lag går vidare och förlorande lag åker ut. Matchtiden i slutspelet är 2 x 15 minuter (rullande tid) där vardera lag har rätt till var sin timeout (30 sekunder). Sista minuten av andra perioden spelas dock med effektiv tid.

I slutspelet, förutom semifinal och final, avgörs oavgjorda matcher genom straffslag direkt efter slutsignalen. I semifinal och final spelas däremot först 1 x 5 min sudden death (rullande tid) och om det fortfarande inte är avgjort så tillämpas straffläggning.


STRAFFLÄGGNINGSAVGÖRANDE
Tre utespelare från vardera laget ska slå var sitt straffslag. Om matchen efter detta fortfarande är oavgjord ska samma spelare användas för att slå ett straffslag per lag tills ett avgörande uppnås. Lagkaptenen eller en ledare ska skriftligen informera domarna och sekretariatet om numren och ordningen på de tre utespelarna, men domarna är ansvariga för att straffslagen slås i den ordning som uppgetts.

Under de ordinarie straffslagen anses ett avgörande uppnått när ett lag leder med ett större antal mål än motståndarlaget har återstående straffslag. Under eventuella extra straffslag anses ett avgörande uppnått när ett lag har gjort ett mål mer än motståndarlaget och båda lagen slagit lika många straffslag. De extra straffslagen behöver inte slås i samma ordning som de ordinarie, men en spelare får inte slå sitt tredje straffslag förrän övriga noterade spelare i samma lag har slagit minst två, och så vidare.

En utvisad spelare får delta i straffslagsavgörandet om han inte tilldelats matchstraff. Om en av de noterade spelarna under straffslagsavgörandet ådrar sig en utvisning ska lagkaptenen utse en inte redan noterad utespelare som ska ersätta den utvisade spelaren. Om en målvakt under straffslagsavgörandet ådrar sig en utvisning ska han ersättas av reservmålvakten. Om sådan saknas har laget högst 3 minuter på sig att korrekt utrusta en inte redan noterad utespelare, men ingen del av denna tid får användas till uppvärmning.

Ett lag som på grund av för många utvisade spelare inte kan notera tre utespelare får inte slå fler straffslag än man har noterade spelare. Detta gäller även vid eventuella extra straffslag.

PROTEST
Tävlingsledningen hanterar protest- och bestraffningsärenden. Juryns skriftliga beslut kan ej överklagas eller ändras. Protestregler följer direktiv från Svenska Innebandyförbundet (nedan ses utdrag från Svenska Innebandyförbundets tävlingsbestämmelser). Protestavgiften är satt till 2000 SEK och ska betalas kontant i samband med inlämningen av protesten. Inlämning av protest kan endast ske skriftligen till huvudsekretariatet i Lundbystrand.

"§4 c. Turnering samt sammandrag
Protest och protestavgift ska ha inkommit till turneringens Tävlingskommitté senast två (2) timmar efter avslutad aktuell match eller före eventuellt slutspel om slutspelet inträffar inom två (2) timmar efter den match protesten avser. Detta innebär att fastställd protestavgift ska erläggas i kontanta medel inom ovan tidsangivelser. Inkommen protest ska genom turneringens Tävlingskommittés försorg omedelbart delges den mot vilken protesten är riktad, med begäran om omedelbart yttrande."

TÄVLINGSJURY

Tävlingsjuryn når ni via huvudsekretariatet i Lundbystrand Sporthall.

Tävlingjuryn består av:

Stefan Lovén, Tävlingsansvarig. Göteborg Cup Innebandy, tel. 0708-366263
Kristian Svensson, Tävlingsledningen Göteborg Cup Innebandy, 0704-800549
Bengt Palm, Tävlingsledningen Göteborg Cup Innebandy, 0700-128201
Micke Björk, Västsvenska Innebandyförbundet, 0768-950052
Carolina Björkner, IK Zenith, tel. 0739-999911