Avgifter/Betalningar

Anmälningsavgifter

med deltagarkort:
  • 1500 kr för Flickor/Pojkar Kämpande klasser
  • 1950 kr för Flickor/Pojkar Tävlande klasser Ungdom
  • 1950 kr för Herr/Dam Tävlande klass Junior
  • 3100 kr för Dam/Herr Tävlande klass Senior

utan deltagarkort:
  • 2100 kr för Flickor/Pojkar Kämpande klasser
  • 2550 kr för Flickor/Pojkar Tävlande klasser Ungdom
  • 2550 kr för Herr/Dam Tävlande klass Junior
  • 3500 kr för Dam/Herr Tävlande klass Senior

Deltagarkort

Deltagarkort ingår för de som bokar skolsalsboende genom oss .

För de som ordnar eget boende tillkommer en kostnad på 295 sek/person för deltagarkortet.Beställs på er anmälningssida

I detta kort ingår inte mat men alla andra förmånliga erbjudanden.

Middagskuponger för att kunna äta i våra skolor kan köpas till.

Kontakta kasnliet för mera information

Mer om Göteborg cups deltagarkort kan du läsa på fliken Deltagarkort.


Boende

Våra olika boendealternativ kan du läsa mer om på fliken Boende.

---

När ni har anmält er kommer ni att få en bekräftelse med mer ingående betalningsrutiner. Notera att er anmälan inte är komplett förrän anmälningsavgiften är oss tillhanda. Det är därför viktigt att ni säkrar er plats genom att betala anmälningsavgiften snarast möjligt efter det att ni har anmält er.
Göteborg & Co Team Göteborg