Covid-19

Handlingsplan för Göteborg Cup Innebandy 2022


Denna sida kommer att uppdateras efter beslut från styrelsen enligt ev. nya direktiv kring COVID-19 och smittskydd

Handlingsplan för Göteborg cup anno 1971 2022
Vi följer aktivt de råd och rekommendationer som utfärdas av regeringen, folkhälsomyndigheten, kommun och region.
Vi kommer alltid att följa de regler som finns kring genomförande av cupen.

Ekonomi
Full återbetalning av deltagaravgifter och anmälningsavgiften om cupen ställs in.

Kommunikation
Alla förändringar kommer att förmedlas ut till anmälda lag genom epost-utskick samt på våra hemsidor.
Denna handlingsplan kan komma att förändras beroende på myndigheternas råd och rekommendationer vilket exempelvis kan innebära begränsningar i hur många lag vi kan hantera och antal skolboende.

Boende
Vi förbereder oss att kunna erbjuda skolboende för max 10 personer per skolsal. Varje lag kommer i detta fall bli tilldelat 2-3 klassrum beroende på antal spelare. I varje skola kommer det att finnas 2-4 lag, för att kunna säkerställa egen ingång till skolan enligt FHMs rekommendationer. Varje lag får då även en egen toalett.
Endast de spelare och ledare med ackreditering kommer att bli insläppta av våra entrévärdar som kommer stå vid varje dörr.
Åldersklasser ska i så stor utsträckning som möjligt bosättas i samma skolor.

Mat
Maten kommer att tillagas centralt och matlådor förbereds till respektive lag som får hämta dem på förutbestämd plats och tid.

Match
Rätt ackreditering kan komma att krävas för att få beträda planområdet. 30 minuter före matchstart kommer lagen som ska spela att släppas in i hallarna. Enbart lagansvariga, spelare och funktionärer kommer att ha tillträde till våra spelplaner. Uppvärmning får antingen göras utanför hallarna eller på planen ca 15 minuter innan matchstart. Sidbyte i matcher ska inte förekomma.
Lagen tackar av varandra med applåder efter matchen och ska sedan så snabbt som möjligt lämna hallen.
Efter varje match kommer laget att ha ca 10-15 minuter på sig att duscha och byta om i sitt omklädningsrum, om så önskas.
Åldersklasser ska spela i samma hallar i så stor utsträckning som möjligt under turneringen.

Städ
Vi kommer att städa alla omklädningsrum efter att de har använts inklusive spritning av alla ytor.
Toaletter i både skolor och hallar ska städas och spritas regelbundet under cupen. Alla toaletter kommer att ha en lapp där det står när rummet senast städades.

Vid sjukdomssymptom
Om deltagare uppvisar sjukdomssymptom innan turneringen ska deltagaren inte följa med till turneringen. Pengarna betalas tillbaka för den enskilde deltagaren. Om en deltagare får sjukdomssymptom under turneringen betalas inte pengarna tillbaka för den deltagaren. Lagansvarige ansvarar för att cupens regler följs.
Det kommer finnas grupprum som ska användas vid enstaka sjukdomssymptom. Den som uppvisar sjukdomssymptom ska så snart som möjligt lämna turneringen, tills dess att det är möjligt att deltagaren kan lämna turneringen kommer den att isoleras i grupprum som finns i skolor/hallar.
Om majoriteten av ett lag insjuknar kommer de att isoleras från övriga lag i skolan.

Funktionärer
Vi uppmanar alla som jobbar med samhällsviktiga jobb att avstå från att jobba på cupen i enligt med FHM:s riktlinjer.
Alla funktionärer kommer på morgonen att fylla i ett självskattningsformulär för att säkerställa att ingen med förkylningssymptom kommer att jobba.

Göteborg Cups styrelse 2021.08.03

Via Roger Kristensson Göteborg
Göteborg & Co Team Göteborg