Here follows some frequently asked questions about the tournament. If you can't find the answer to your question, please contact us HERE.

How much does it cost to participate in Göteborg Cup?

There is no changes for the tournament of 2019.

Registration fare 2019 per team:

With guest card
  • 1500 SEK for Girls/Boys 10 & 11 years
  • 1950 SEK for Girls/Boys 12 - 16 years
  • 3100 SEK for Seniors

Registration fare 2019 per team:

Without guest card
  • 1900 SEK for Girls/Boys 10 & 11 years
  • 2350 SEK for Girls/Boys 12 - 16 years
  • 3500 SEK for Seniors

Guest card with school accommodation and food is 1250 SEK per person
Guest cars without accommodation or food is 375 SEK per person.

When is the last day for registration?

Sista anmälningsdag är den 28 april och efter detta datum kommer vi endast att ta emot anmälningar för att jämna ut grupperna. Vissa klasser kan även komma att stängas före detta datum.

När spelas turneringen?

Årets upplaga av Göteborg Cup i innebandy spelas 30 maj - 2 juni 2019.

När börjar turneringen/Kan vi få dispens att komma senare?

Matcherna kommer preliminärt att börja klockan 12:00 för alla lag. Vid särskilda skäl behandlas frågan om senarelagd start från fall till fall.

Spelare som byter lag till kommande säsong?

Ordinarie övergångsregler gäller i Göteborg Cup och spelare som ej är licensierad för spelande förening får ej medverka.

Om vi har två lag i samma klass får vi då använda vissa spelare i båda lagen?

NEJ, om ni har två lag anmälda i samma klass så måste båda lagen vara "unika", det vill säga att ingen spelare får dubblera och spela i båda lagen. Man får alltså inte representera två lag i samma klass.

Får vi använda spelare från olika föreningar?

JA MEN ENDAST om de två föreningarna kan påvisa att de har haft ett kombinerat lag i den åldersklassen i seriespel hos SIBF/SDF under säsongen 2017/2018. Spelare som deltar i ett kombinerat lag under Göteborg Cup får endast deltaga i det laget, inga andra under cupen.

Får vi ta med en kompis som tillhör en annan förening?

NEJ, man måste vara licensierad för samma förening som man representerar i Göteborg Cup.

Vi är ett korplag/ kompisgäng. Kan vi komma och spela i Göteborg Cup?

NEJ. Vi är sanktionerade enligt Svenska Innebandyförbundets regler, där samtliga spelare måste vara licensierade för samma förening.

Kan vi få dispens för att använda en överårig spelare i vårt lag?

JA, man kan söka dispens för överårig spelare enligt Göteborg Cups dispensregler. Klicka här för mer information.

Kan vi söka dispens för spelare som är mer än ett år äldre?

JA, om man har en specialdispens ifrån sitt egna distrikt, så kan man skicka med denna och göra en ansökan hos oss.

Vi har dispens för 7 spelare i vårt distrikt, kan vi ta med allihop?

Skicka in en dispensansökan till oss och skicka med er specialdispens från distriktet, så avgör vår tävlingsjury.

Vi vill veta vilka lag som är anmälda till Cupen, i vilken klass och var de kommer ifrån?

I dagsläget redovisar vi inte vilka lag som är anmälda, hur många eller var de kommer ifrån. Det beror dels på att vi fått in anmälningar utan betalning och dels för att vi i så fall skulle behöva sitta och uppdatera dagligen hur det ser ut.

Någon vecka efter att anmälningstiden gått ut lägger vi upp en preliminär lottning på vår hemsida.