Frågor och Svar

Frågor & SvarNedan kan ni hitta svar på en del vanligt förekommande frågor som rör turneringen.


När börjar turneringen/Kan vi få dispens att komma senare?

Matcherna kommer att börja klockan 18:00 för alla lag. Vid särskilda skäl behandlas frågan om senarelagd start från fall till fall.

Spelare som byter lag till kommande säsong?

Ordinarie övergångsregler gäller i Göteborg Cup och spelare som ej är licensierad för spelande förening får ej medverka. Tänk på att B-licenser inte blir A-licenser förrän 1 augusti

Om vi har två lag i samma klass får vi då använda vissa spelare i båda lagen?

NEJ, om ni har två lag anmälda i samma klass så måste båda lagen vara "unika", det vill säga att ingen spelare får dubblera och spela i båda lagen. Man får alltså inte representera två lag i samma klass.

Får vi använda spelare från olika föreningar?

JA MEN ENDAST om de två föreningarna kan påvisa att de har haft ett kombinerat lag i den åldersklassen i seriespel hos SIBF/SDF under säsongen 2022/2023.

Får vi ta med en kompis som tillhör en annan förening?

NEJ, man måste vara licensierad för samma förening som man representerar i Göteborg Cup.

Vi är ett korplag/ kompisgäng. Kan vi komma och spela i Göteborg Cup?

NEJ. Vi är sanktionerade enligt Svenska Innebandyförbundets regler, där samtliga spelare måste vara licensierade för samma förening.

Kan vi få dispens för att använda en överårig spelare i vårt lag?

JA, man kan söka dispens för överårig spelare enligt Göteborg Cups dispensregler. Klicka här för mer information.

Kan vi söka dispens för spelare som är mer än ett år äldre?

JA, man kan söka om man har en specialdispens ifrån sitt egna distrikt, så kan man skicka med denna och göra en ansökan hos oss.

Vi har dispens för 7 spelare i vårt distrikt, kan vi ta med allihop?

Skicka in en dispensansökan till oss och skicka med er specialdispens från distriktet, så avgör vår tävlingsjury.
Göteborg & Co Team Göteborg