Avgifter/Betalningar

Anmälningsavgifter

per lag med skolboende:
  • 1695 kr för Flickor/Pojkar Kämpande klasser
  • 2145 kr för Flickor/Pojkar Tävlande klasser Ungdom
  • 2345 kr för Herr/Dam Tävlande klass Junior

per lag med eget boende samt lokalt lag:
  • 2295 kr för Flickor/Pojkar Kämpande klasser
  • 2745 kr för Flickor/Pojkar Tävlande klasser Ungdom
  • 2945 kr för Herr/Dam Tävlande klass Junior

---

I anmälningsavgiften ingår en administrativ avgift på 249 kr som inte återbetalas om cupen av oförutsedda skäl av yttre påverkan skulle behöva ställas in.

När ni har anmält er kommer ni att få en bekräftelse med mer ingående betalningsrutiner. Notera att er anmälan inte är komplett förrän anmälningsavgiften är oss tillhanda. Det är därför viktigt att ni säkrar er plats genom att betala anmälningsavgiften snarast möjligt efter det att ni har anmält er.
Göteborg & Co Team Göteborg