Dispenser

DISPENSREGLER

§ 12 DISPENS

Alla lag har dispens för en (1) överårig spelare, som får vara högst ett år äldre än den åldersklass laget spelar i. Har ert lag däremot fler än en överårig spelare, måste ni ansöka om dispens för samtliga överåriga spelare i truppen. Dispensformuläret hittar ni på denna länk: Dispensformulär.

Observera att ni inte - utan att ha sökt om och fått dispens - får ha flera överåriga spelare som byter av varandra från match till match.

Spelare med dispens (sökt såväl som generell) får enbart delta i den klass där dispensen gäller. Maximalt två (2) överåriga spelare med dispens är tillåtna per match om inte synnerliga skäl föreligger enligt tävlingsjuryns bedömning.

En dispensavgift på 250 SEK per spelare tas ut för beviljad dispens. Samtliga dispensansökningar behandlas av Göteborg Cup Innebandys tävlingsjury.

Sista dagen att ansöka dispens är den 4 maj 2023. Dispenser som av extraordinära skäl behöver sökas efter den 4 maj 2023 debiteras 500 SEK per spelare, denna avgift måste betalas oavsett om dispensen beviljas eller ej. Dispenser sökta efter 4 maj 2023 kl. 19.00 kommer inte behandlas förrän betalningen är mottagen.

Efter klockan 19.00 den 14 maj 2023 behandlas inga nya dispenser oavsett skäl.

Yngre spelare får spela i äldre åldersklasser utan dispens. Flickor får spela i pojklag i samtliga klasser utan dispens så länge reglementet för åldersindelning följs.

Göteborg Cup Innebandy har ej krav på glasögon för utländska spelare. För svenska spelare gäller Svenska Innebandyförbundets regler gällande krav på glasögon.

Samtliga dispensansökningar behandlas av västsvenska innebandyförbundet.

Frågor om dispenser besvaras på mejl: innebandy@goteborgcup.se
Göteborg & Co Team Göteborg