Dispenser

DISPENSREGLER

Dispensansökan görs till Göteborg Cup på "dina sidor" i cupsystemet i samband med anmälan av spelartruppen. Dispensansökan måste dock vara inskickad 7 dagar innan cupstart för att vi ska kunna behandla den. Du hittar spelarregistreringen och dispensansökan genom att logga in via "Redigera din anmälan" till höger på hemsidan.

§12 DISPENS

1.Inga dispenser får ges om föreningen har lag i aktuell åldersklass.
2.Dispens ges för spelare som är högst ett år äldre än avsedd åldersklass.
3.Dispenser kan endast sökas för spelare 18 år och yngre.
4.Endast en dispens per spelare.
5.Spelare med dispens får endast spela i 1 lag.
6.Max fem (5) dispenser per lag.
7.Max tre (3) dispensspelare är tillåtna per match.
8.Dispensansökan ska vara inskickad senast 7 dagar innan cup startar för att vara säker på att den ska hinna behandlas.
9.Om synnerliga skäl föreligger av personlig beskaffenhet kan avsteg från ovan punkter göras.
Göteborg & Co Team Göteborg