Ny nyhet

Skrivet 27 mars 2020 08:36


Nyheter från Göteborg Cup


Reaktionerna på vårt förra Nyhetsbrev har varit många. Alla har visat full förståelse för vårt beslut att ställa in Göteborg Cup 2020. Några synpunkter har inte inkommit på beslutet att betala tillbaka lagens boendekostnader. Desto fler reaktioner har dock kommit om vårt tidigare beslut att inte betala tillbaka lagens erlagda anmälningsavgifter.

Reaktionerna kan kort sammanfattas i två kategorier: de som har förståelse för att vi som anordnare av cupen har kostnader att täcka upp för. Den andra kategorin kräver full eller procentuellt delad återbetalning. Vi har noga tagit till oss av de reaktioner som inkommit från våra anmälda lag och kommer att ha med oss detta i våra fortsatta interna diskussioner framåt.

Vårt tidigare beslut (att inte betala tillbaka anmälningsavgifterna) grundade vi på de faktiska kostnader vi totalt sett kommer att ha för cupen. Det är kostnader som måste betalas oavsett om cupen genomförs eller ställs in. Dessa fasta kostnader kan vi inte bära själva, eller för att citera RF:s ordförande Björn Eriksson "att deltagare inte bör kräva tillbaka anmälningsavgifter. Då går alla arrangörer i konkurs. Det är en solidaritetsfråga" (text-tv 20200323).

Riksidrottsförbundet (RF) har ju nu gått ut till föreningarna i alla idrotter och bett dem skicka in en sammanställning på sina ekonomiska konsekvenser av COVID-19. Vi har nu skickat in underlag för våra konsekvenser gällande Göteborg Cup precis som alla andra föreningar har uppmanats göra. Och sedan kommer vi invänta besked från RF.

Utfallet av våra ansökningar av de 500 miljonerna regeringen utlovat kan vi inte förutse men vi hoppas på ett positivt bemötande. Vi kommer självklart att ha med detta när vi beslutar hur vi ska kompensera de föreningar som betalat anmälningsavgift.

I vårt förra Nyhetsbrev skrev vi att "Vi kommer att undersöka möjligheterna att kompensera er som har betalat avgiften i år när ni anmäler er för nästa års cup". Detta åtagande ska vi självklart leva upp till.

Vi återkommer med ytterligare Nyhetsbrev när det finns mer information att lämna.
Med hopp om förståelse för våra beslut och svåra avvägande.

Styrelsen
Göteborg cup


Nästa nyhet: Göteborg Cup ställer in 2020

Skrivet 19 mars 2020 16:31
Göteborg Cup ställer in 2020 Idrotten svajar under trycket av Coronaviruset och Covid-19. Stora som små evenemang tvingas förhålla sig tillregeringens beslut ochrekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Sammankomster med många personer och sporter med kroppskontakt ska undvikas. Göteborg cup (Gbg-cup) drabbas hårt av dessa beslut då både innebandy och fotboll är sådana ... Läs mer
Göteborg & Co Team Göteborg