Tävlingsreglemente

§ 1 SPELREGLER

Göteborg Cup i innebandy är sanktionerad av Västsvenska Innebandyförbundet och spelas efter SIBF:s regelbok. Alla föreningar är hjärtligt välkomna, det enda förbehållet är att man är registrerad hos sitt respektive nations Innebandyförbund.

§ 2 TÄVLINGSFORM

- Kämpande klasser spelas med fyra utespelare och målvakt på mindre plan om 15x30 meter.

- Alla övriga klasser spelas med fem utespelare och målvakt på fullstor plan.

- I de två yngsta (kämpande) klasserna spelas gruppspel utan utvisning och straffar. Slutspel spelas ej.Ingen resultatrapportering eller upprättande av tabell sker.

- Övriga klasser spelas med tabeller och slutspel.

- Lagen är garanterade minst 4 matcher, (förutom vid utdragningar och w.o. som arrangören inte kan påverka.)

- Göteborg cup förbehåller sig även rätten att slå ihop klasser eller föreslå flytt av lag till annan klass samt utöka/minska grupperna efter antal anmälda lag.

§ 3 MATCHTID, TIMEOUT OCH PAUS

Gruppspel: 2 x 15 min rullande tid 3 minuters paus, timeout ej tillåten.
Slutspel: 2 x 15min rullande tid 3 minuters paus, en timeout tillåten.

I A-slutspel och B-slutspel spelas sista minuten effektiv tid.


§ 4 SPELARDRÄKT

Har båda lagen likartade färger på sina matchdräkter ansvarar det lag som står markerat som bortalag för tröjbyte. Vid tvist så är det matchdomarna som bedömer om bortalaget måste byta speldräkt (Västar kan få användas men lagen ansvarar själva för detta)

Samtliga spelardräkter ska vara numrerade och numren ska överensstämma med de nummer som är angivna på laguppställningen. Två spelare får ej ha samma nummer under samma match

§ 5 BOLLAR

Varje lag ansvarar själva för uppvärmningsbollar. Uppvärmning på matcharenan, endast om spelschemat tillåter det.

§ 6 MÅLBURAR

Kämpande klasser (de 2 yngsta klasserna) använder de mindre mellanstora målburarna. Övriga klasser använder ordinarie målburar.

§ 7 GRUPPSPEL

Göteborg Cup har gruppspel med 4-5 lag i varje grupp.
Inga resultat eller poäng beräknas för de två yngsta klasserna.

Resultatberäkning för övriga klasser:

Seger i gruppspelsmatch ger 3 poäng. Oavgjord match ger 1 poäng. Förlorad match ger 0 poäng.

Placering i gruppen avgörs i ordning av:

1) Placering i gruppen avgörs genom antal vunna poäng i aktuell grupp

Segrande lag i gruppspelsmatch får 3 poäng. Oavgjord match ger 1 poäng. Förlorad match ger 0 poäng. Inga resultat eller poäng beräknas för de två yngsta klasserna.

2) Vid lika poängställning avgörs placering genom inbördes möte/n, det vill säga att en ny tabell räknas fram med berörda lag.
2a) Inbördes placering avgörs genom antal poäng.
2b) Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes målskillnad, det vill säga skillnaden mellan antalet gjorda och insläppta mål.
2c) Är målskillnaden lika placeras det lag främst som har gjort flest inbördes mål

3) Är lagen trots detta lika avgörs placering genom total målskillnad där alla resultat i gruppen räknas

4) Är målskillnaden lika placeras det lag främst som totalt har gjort flest mål igruppen

5) Är lagen trots detta lika placeras det lag främst som har minst antal utvisningsminuter i gruppen

6) Är lagen trots detta lika sker lottning mellan de lag som ej kunnat särskilja

I de klasser det blir aktuellt att räkna fram bästa 3:a så används så jämförs de olika gruppernas 3:or mot varandra.
Om det är en klass med olika antal lag i grupperna så gör man så här.
I den gruppen/grupperna där det är flest antal lag så kommer det laget/en som blir 3:a i sin grupp att få sitt resultat mot det laget som kommer sist i samma grupp struket och därefter så jämför man med övriga klassens 3:or. Detta för att de inte ska få en match mer spelad gentemot övriga klassens 3:or.

§ 8 SLUTSPEL

Vilka lag förutom 1a: och 2:an i varje grupp som går till A-slutspel ,bestäms av antalet anmälda lag i de olika klasserna. Resterande lag går till B-slutspel.
Samtliga slutspelsmatcher spelas enligt utslagsmetoden där vinnande lag går vidare och förlorande lag åker ut.

I slutspelet, förutom A-final, avgörs oavgjorda matcher genom straffslag direkt efter slutsignalen.

I A-final spelas däremot först 1 x 5 min sudden death (rullande tid) och om det fortfarande inte är avgjort så tillämpas straffläggning.

§ 9 STRAFFLÄGGNINGSAVGÖRANDE

Domarna avgör mot vilket mål straffarna skall slås.
Startordningen lottas av domarna ihop med lagkaptenerna

Fem utespelare från vardera laget ska slå var sitt straffslag. Om matchen efter detta fortfarande är oavgjord ska samma spelare användas för att slå ett straffslag per lag tills ett avgörande uppnås. En ledare ska skriftligen informera domarna och sekretariatet om numren och ordningen på de fem utespelarna, men domarna är ansvariga för att straffslagen slås i den ordning som uppgetts.

Under de ordinarie straffslagen anses ett avgörande uppnått när ett lag leder med ett större antal mål än motståndarlaget har återstående straffslag. Under eventuella extra straffslag anses ett avgörande uppnått när ett lag har gjort ett mål mer än motståndarlaget och båda lagen slagit lika många straffslag. De extra straffslagen behöver inte slås i samma ordning som de ordinarie, men en spelare får inte slå sitt tredje straffslag förrän övriga noterade spelare i samma lag har slagit minst två, och så vidare.

En utvisad spelare får delta i straffslagsavgörandet om han inte tilldelats matchstraff. Om en av de noterade spelarna under straffslagsavgörandet ådrar sig en utvisning ska lagkaptenen utse en inte redan noterad utespelare som ska ersätta den utvisade spelaren. Om en målvakt under straffslagsavgörandet ådrar sig en utvisning ska han ersättas av reservmålvakten. Om sådan saknas har laget högst 3 minuter på sig att korrekt utrusta en inte redan noterad utespelare, men ingen del av denna tid får användas till uppvärmning.

Ett lag som på grund av för många utvisade spelare inte kan notera tre utespelare får inte slå fler straffslag än man har noterade spelare. Detta gäller även vid eventuella extra straffslag.§ 10 PROTEST

Tävlingsledningen hanterar protest- och bestraffningsärenden. Juryns skriftliga beslut kan ej överklagas eller ändras. Protestregler följer direktiv från Svenska Innebandyförbundet (nedan ses utdrag från Svenska Innebandyförbundets tävlingsbestämmelser). Protestavgiften är satt till 2000 SEK och ska betalas i samband med inlämningen av protesten. Inlämning av protest kan endast ske skriftligen till sekretariatet.

"§4 d. Turnering samt sammandrag (ur SIBF´s tävlingsbestämmelser)

Protest och protestavgift ska ha inkommit till turneringens Tävlingskommitté senast två (2) timmar efter avslutad aktuell match eller före eventuellt slutspel om slutspelet inträffar inom två (2) timmar efter den match protesten avser. Detta innebär att fastställd protestavgift ska erläggas i kontanta medel inom ovan tidsangivelser. Inkommen protest ska genom turneringens Tävlingskommittés försorg omedelbart delges den mot vilken protesten är riktad, med begäran om omedelbart yttrande."

§ 11 DELTAGARFÖRTECKNING OCH LAGUPPSTÄLLNING

Alla lag ska senast två dygn innan cupen startar lämna in sin deltagarförteckning via cupmanger via inloggning på Göteborg cup.se. På den inlämnade förteckningen måste samtliga spelare som ska deltaga under cupen vara noterade.

Endast angivna spelare får deltaga, komplettering är ej tillåten. En spelare får endast deltaga i ett lag per åldersklass. Endast 20 spelare får deltaga per match men fler spelare kan registreras i cupsystemet. Vid varje match stryks de spelare på matchprotokollet som inte deltager i berörd match.

Spelare får ej representera två lag som är anmälda i samma klass.

§ 12 DISPENS

DISPENSREGLER

§ 12 DISPENS

Alla lag har dispens för en (1) överårig spelare, som får vara högst ett år äldre än den åldersklass laget spelar i. Har ert lag däremot fler än en överårig spelare, måste ni ansöka om dispens för samtliga överåriga spelare i truppen. Dispensformuläret hittar ni på denna länk: Dispensformulär.

Observera att ni inte - utan att ha sökt om och fått dispens - får ha flera överåriga spelare som byter av varandra från match till match.

Spelare med dispens (sökt såväl som generell) får enbart delta i den klass där dispensen gäller. Maximalt två (2) överåriga spelare med dispens är tillåtna per match om inte synnerliga skäl föreligger enligt tävlingsjuryns bedömning.

En dispensavgift på 250 SEK per spelare tas ut för beviljad dispens. Samtliga dispensansökningar behandlas av Göteborg Cup Innebandys tävlingsjury.

Sista dagen att ansöka dispens är den 4 maj 2023. Dispenser som av extraordinära skäl behöver sökas efter den 4 maj 2023 debiteras 500 SEK per spelare, denna avgift måste betalas oavsett om dispensen beviljas eller ej. Dispenser sökta efter 4 maj 2023 kl. 19.00 kommer inte behandlas förrän betalningen är mottagen.

Efter klockan 19.00 den 14 maj 2023 behandlas inga nya dispenser oavsett skäl.

Yngre spelare får spela i äldre åldersklasser utan dispens. Flickor får spela i pojklag i samtliga klasser utan dispens så länge reglementet för åldersindelning följs.

Göteborg Cup Innebandy har ej krav på glasögon för utländska spelare. För svenska spelare gäller Svenska Innebandyförbundets regler gällande krav på glasögon.

Samtliga dispensansökningar behandlas av västsvenska innebandyförbundet.

Frågor om dispenser besvaras på mejl: innebandy@goteborgcup.se


§ 13 KOMBINERAT LAG

Lag från två olika föreningar kan få anmäla ett gemensamt kombinerat lag till cupen, dock så ska en ansökan skickas till tävlingsledningen innan anmälan sker och ni behöver ha ett godkännande från ert distriktsförbund/Svenska innebandyförbundet att man har spelat med ett kombinerat lag under säsongen 2019/20.

§ 14 DOMARE

Göteborg cup och Västsvenska Innebandyförbundet tillsätter domare.


§ 15 FÖRSÄKRINGAR

Varje lagledare måste tillse att samtliga spelare är försäkrade både på och utanför planen. Göteborg cup ansvarar inte för skador, sjukdomar eller stölder.

§ 16 URDRAGNING

Om ett lag drar sig ur så betalas inte anmälningsavgiften tillbaka.
Om ett lag drar sig ur efter 27 april får laget en urdragningsavgift på 1500 SEK
Göteborg & Co Team Göteborg