You are viewing the results for Göteborg Cup Innebandy 2016. View the current results for Göteborg Cup Innebandy 2020 here.

Frederikshavn Blackhawks F14

Liseberg Nordstan Maritiman Kakservice Västtrafik Renew Group IBF Backadalen HP Warta Svenska Innebandyförbundet Selecta Innebandykungen Göteborg & Co Team Göteborg