You are viewing the results for Göteborg Cup Innebandy 2016. View the current results for Göteborg Cup Innebandy 2020 here.

Kärra IBK F11

Write a message to Kärra IBK

Liseberg Nordstan Maritiman Kakservice Västtrafik HP Warta Svenska Innebandyförbundet Göteborg & Co Team Göteborg