You are viewing the results for Göteborg Cup Innebandy 2019. View the current results for Göteborg Cup Innebandy 2020 here.

IBF Älvstranden F11

Registration number: 2133
Registrator: Matthias Ahrens Log in
Primary shirt color: White
Leader: Matthias Ahrens
In addition to IBF Älvstranden, 4 other teams played in Flickor 11 (07).

Write a message to IBF Älvstranden

Liseberg Nordstan Maritiman Kakservice Västtrafik HP Warta Svenska Innebandyförbundet Göteborg & Co Team Göteborg Apple Hotell Göteborg Göteborg Hostel/Vandrarhem